Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Klasični kursevi, prezentacije …

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

1. Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija - početni kurs

Termini 2022
 • po dogovoru. Za informacije o izvođenju kursa obratite se na vibrsservis@nub.rs ili pozovite na telefon (051) 215 859, lok. 112, ili 065 638 683 .
januar
februar
mart

[14,15,16,17,18]
Banja Luka

april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar

[3,4,5,6,7]
Banja Luka

novembar
decembar
Program
 • COBISS3 osnovna uputstva (korisnički interfejs, priključivanje, korisnička podešavanja interfejsa za katalogizaciju)
 • priprema na katalogizaciju
 • COMARC/B format
 • kreiranje zapisa od početka
 • privremeno pohranjivanje zapisa
 • unos posebnih znakova
 • rad u editoru zapisa (dodavanje polja, potpolja, indikatora, konverzija slova...)
 • uvid u priručnik COMARC/B
 • ostali postupci katalogizacije
 • upoređivanje zapisa
 • rad u brauzeru
 • postupanje sa dva pisma u COBISS sistemima čije je pismo jezika katalogizacije ćirilica
 • komandno pretraživanje
 • preuzimanje zapisa iz COBISS.Net i iz formata MARC 21
 • praktičan rad
Trajanje
 • 5 dana
 • 9.00-16.30 (svaki dan)
Predavači
 • Tatjana Dunović
 • Biljana Papić
Uslovi
 • univerzitetska diploma bibliotekarskog smera ili druga univerzitetska diploma i potvrda o položenom bibliotekarskom ispitu.
Dobijene privilegije
 • za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga) i za preuzimanje zapisa iz formata MARC 21 u okruženju za testiranje uzajamne katalogizacije.
Literatura
 • priručnik COMARC/B Format za bibliografske podatke
 • priručnik COBISS3/Katalogizacija
Napomene
 • Kurs je namenjen bibliotekarima koji se obučavaju za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga).
 • Nakon kursa bibliotekar može da se uključi u okruženje za testiranje uzajamne katalogizacije.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (051) 215 859, lok. 112

E-pošta:vibrsservis@nub.rs

© 1997-2022 IZUM | V 3.20 |