Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Klasični kursevi, prezentacije …

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

10. Upotreba programske opreme COBISS3/Pozajmica

Termini 2022
januar
februar
mart

[9,10,11]
Banja Luka

april
maj
jun

[14,15,16]
Banja Luka

jul
avgust
septembar
oktobar
novembar

[22,23,24]
Banja Luka

decembar
Program
 • opšte o COBISS3 programskoj opremi
 • korisnički interfejs (brauzer, pretraživač, editor, prikazivač)
 • COBISS3/Upravljanje aplikacijama (domaća biblioteka, partneri …)
 • podešavanja (određivanje korisničkih destinacija...)
 • osnovna uputstva za rad sa programskom opremom COBISS3/Pozajmica
 • parametri pozajmice
 • evidencija članova
 • pozajmica građe
 • pretraživanje u lokalnom katalogu i uvid u stanje građe
 • vraćanje građe, produženje roka pozajmice i promena datuma vraćanja
 • rezervacije građe
 • pretraživanje u lokalnom katalogu i uvid u stanje građe
 • vraćanje građe, produženje roka pozajmice i promena datuma vraćanja
 • rezervacije građe
 • servisi u COBISS/OPAC-u
 • izrada opomena i drugi postupci
 • blagajničko poslovanje
 • obrada i pozajmica inventara
 • prezentacija ispisa za potrebe pozajmice u segmentu COBISS3/Ispisi
 • praktičan rad
Trajanje
 • 3 dana
 • 9.00 - 16.30 (svaki dan)
Predavači
 • Aleksandra Rendić
Uslovi
 • poželjno kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond
Dobijene privilegije
 • za dopunjavanje lokalnih šifrarnika
 • Biblioteka dobija i mogućnost dodeljivanja privilegija grupe P segmenta (osim privilegije kojom se korisnicima dodeljuje pristup u OCLC bazi podataka) i privilegija grupe BP te privilegija grupe UPR (osim privilegije za dopunjavanje lokalnih šifrarnika).
Literatura
 • priručnik Osnovna uputstva COBISS3
 • priručnik COBISS3/Pozajmica
 • priručnik COBISS3/Upravljanje aplikacijama
Napomene
 • Kurs je obavezan za jednog zaposlenog u biblioteci koja će koristiti programsku opremu COBISS3/Pozajmica.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (051) 215 859, lok. 112

E-pošta:vibrsservis@nub.rs

© 1997-2022 IZUM | V 3.20 |