Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Klasični kursevi, prezentacije …

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

3. Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija - napredni kurs

Termini 2022
januar
februar
mart
april
maj

[16,17,18,19,20]
Banja Luka

jun
jul
avgust
septembar
oktobar

[17,18,19,20,21]
Banja Luka

novembar
decembar
Program
 • format COMARC/B – različite vrste građe
 • kreiranje bibliografskih zapisa
 • kratak pregled formata MARC 21 i preslikavanje u format COMARC/B
 • format COMARC/B i specifičnosti u vođenju bibliografija
 • priprema i ispisi bibliografija
 • dopunjavanje baze podataka CORES
 • uređivanje dupliranih zapisa
 • praktičan rad
Trajanje
 • 5 dana
 • 8.00–15.30 (ostali dani)
 • 9.00–16.30 (prvi dan)
Predavači
 • Tatjana Dunović
Uslovi
 • privilegija A za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga) u COBISS3 okruženju
Dobijene privilegije
 • za uzajamnu katalogizaciju svih vrsta građe u testnom okruženju
 • za ažuriranje baze podataka CORES u testnom okruženju uzajamne katalogizacije
Literatura
 • priručnik COMARC/B Format za bibliografske podatke
 • priručnik COMARC/A Format za normativne podatke
 • priručnik COBISS3/Katalogizacija
 • standardi ISBD za različite vrste građe
Napomene
 • Kurs je obavezan za katalogizatore koji žele da dobiju privilegiju B za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova i kontinuiranih izvora.
 • Kurs se preporučuje katalogizatorima koji žele da dobiju privilegiju C za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe.
 • Polaznici kursa moraju da imaju predznanje iz katalogizacije sastavnih delova i kontinuiranih izvora.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (051) 215 859, lok. 112

E-pošta:vibrsservis@nub.rs

© 1997-2022 IZUM | V 3.20 |