Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Klasični kursevi, prezentacije …

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

5. Korišćenje programske opreme COBISS3/Fond-serijske publikacije

Termini 2022
januar
februar
mart
april

[5,6]
Banja Luka

maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar

[8,9]
Banja Luka

decembar
Program
 • format COMARC/H
 • zbirni i detaljni podaci o fondu serijskih publikacija (polja 998 i 997)
 • pregledanje online kataloga - polje 998
 • model izlaženja i uzajamni model izlaženja
 • kontrola dotoka
 • inventarisanje serijskih publikacija
 • povezivanje svezaka
 • otpisi serijskih publikacija
 • praktičan rad
Trajanje
 • 2 dana
 • 9.00 - 16.30 (svaki dan)
Predavači
 • Tatjana Dunović
Uslovi
 • obavezan kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond
Dobijene privilegije
 • za održavanje uzajamnih modela izlaženja
 • Biblioteka dobija i mogućnost dodeljivanja privilegija za kontrolu dotoka.
Literatura
 • priručnik COMARC/H Format za podatke o stanju fonda
 • priručnik COBISS3/Fond
Napomene
 • Kurs je namenjen bibliotekarima koji nabavku serijskih publikacija ne beleže preko knjigovodstvenih dokumenata, već neposredno dopunjavanjem podataka o fondu.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (051) 215 859, lok. 112

E-pošta:vibrsservis@nub.rs

© 1997-2022 IZUM | V 3.20 |