Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Prijava za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju

U skladu s Pravilnikom o izdavanju licence za uzajamnu katalogizaciju biblioteka za kandidata, koji želi da dobije licencu, VIBRS Centru NUBRS mora da pošalje pismenu prijavu. Ako kandidat nije zaposlen u biblioteci, prijavu sam može da predloži VIBRS Centru NUBRS.

Upis/ažuriranje dodatnih podataka za dobijanje licence

Unaprijed ispunjen obrazac Prijava za licencu (.pdf)

Uz prijavu treba priložiti:

  1. dokaz o položenom bibliotekarskom ispitu
    • za kandidata, koji je u procesu polaganja stručnog bibliotekarskog ispita, biblioteka dostavlja ime mentora koji je odgovoran za rad kandidata
    • za kandidate – studente Katedre za bibliotekarstvo, Katedra dostavlja uverenje o položenim ispitima koji se odnose na katalogizaciju i ime mentora koji je odgovoran za rad kandidata

  2. dokaze o završenom osposobljavanju na području uzajamne katalogizacije, koji su obavezni za dobijanje licence i koji su propisani programima obrazovanja VIBRS Centra NUBRS

  3. izjavu kandidata da je u testnom okruženju sistema COBISS.RS samostalno kreirao 30 bibliografskih zapisa za različite vrste monografskih publikacija i pripadajuće normativne zapise. Izjavu mora da ovjeri odgovorno lice u organizaciji u kojoj je kandidat zaposlen ili u organizaciji koja je kandidatu omogućila rad u testnom okruženju sistema COBISS.RS.

Datum posljednje promjene: 2. 1. 2014.


ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (051) 215 859, lok. 112

E-pošta:vibrsservis@nub.rs

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 |